e Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) werd opgericht op 20 maart 1602. De Staten Generaal van de Republiek der Zeven Provinciën verleenden de VOC een octrooy met het monopolie op de handel met Indië - alle landen ten oosten van de Kaap de Goede Hoop - tot afbreuk van de landsvijanden en tot wering van andere natiën. Tijdens haar 200-jarig bestaan groeide de VOC uit tot het grootste bedrijf uit haar tijd, met met als handelswaar specerijen zoals kruidnagel, nootmuskaat, kaneel en peper, en andere producten als zijde, thee, zijde en porcelein.

Wereldberoemd en wereldomspannend waren haar factorijen, handelsnederzettingen zoals Desjima in Japan, Mokha in Jemen, Surat in Perzië, en natuurlijk Batavia, het hoofdkwartier op Java.

Nu, meer dan 400 jaar later, is er nog steeds een factorij actief op het Web. De VOC gaat weer wereldwijd!

In de factorij B@tavia komt de geschiedenis van de VOC weer aan de oppervlakte.
B@tavia bestaat uit verschillende gebouwen, die in een moderne factorij niet mogen ontbreken, waaronder een raadhuis, een archief, een schoolgebouw, een kerk, een slavenhuis, pakhuizen en een museum. Navigeer naar de verschillende gebouwen van de factorij, door middel van het keuzemenu aan de linkerkant.


Focus en nieuws
  • Een nieuwe vormgeving voor de website!
  • B@tavia is online sinds 1996.
  • Contact